Dove baby van 7 weken hoort voor het eerst

interkak
Deze baby krijgtĀ zeven weken na zijn geboorte een gehoorapparaatje en hoort voor ’t eerst zijnĀ vader en moederĀ praten. Het ventje is helemaal verbaasd. Zijn geluk kan niet op. Mooi om te zien!

[youtubeĀ https://www.youtube.com/watch?v=UUP02yTKWWo]

Geef een reactie