Hoe moet een WC-rol hangen?

Naast vragen als "Wat is de zin van het leven?" en "Wanneer is de zon uitgebrand?", zijn er ook vragen die er iets minder toe doen, maar waar geen duidelijkheid over is. Deze zogenaamde levensvragen houden vele mensen in de greep. Vragen waar geen duidelijkheid over bestaat, of waar niemand een antwoord op heeft. Zo ook de... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑