Image Even een klein filmpje van wijlen Toon Hermans. Inmiddels een bekend fenomeen, de scène waar Toon een auditie doet met een nummer genaamd "Wat ruist er door het Struikgewas?". >>