ImageAangezien iedereen brak is minder zin heeft om te werken op vrijdag, hier dan een mooi filmpje van een gravity wave, nooit van gehoord of gezien maar het is wel vet.>>