Verslag ledenvergadering Eemdijk 26-11-2012

alt

In deze post worden de punten die genoemd zijn op de ledenvergadering van 26 november jl. nog even benadrukt. Er staat eigenlijk niets nieuws in, maar nog steeds wordt er niet naar gehandeld. Dus spelers, supporters en tegenstanders van Eemdijk 6: lees even door. >>

Tijdens het overleg worden door Willem van Twillert diverse zaken aangehaald die de dagploeg af en toe frustreren. Het gaat voornamelijk om huishoudelijke zaken waarbij we verwachten dat een aantal heldere afspraken de frustratie bij de dagploeg kan wegnemen en zij hun werk weer met meer plezier kunnen doen.

– De kleedkamers dienen altijd schoon achter gelaten te worden. Dit geldt ook voor na het trainen. Op zaterdag is ieder team verantwoordelijk voor zijn eigen kleedkamer, en ook voor die van de tegenstander. Controleer even hoe de kleedkamer van de tegenstander eruit ziet en haal evt. even de trekker er doorheen.

– Voetbalschoenen maken we buiten schoon. Niet in de kleedkamer of in de wasbak. Die is nu vaak verstopt. De wasbak is er alleen maar om de waterflesssen te kunnen vullen.

– Na trainen wordt nog wel eens vergeten de lichtmasten uit te schakelen. Er zal nu een schakelaar op gezet worden zodat de lichten automatisch om 22.00 uur uitgaan.

– Als je na trainen als laatste trainer het sportpark verlaat, doe dan ook het hek op slot.

– Na trainen mogen de verplaatsbare doelen niet op het veld blijven staan. Zet ze achter kleedkamer 1. De SRO klaagt erover dat zij belemmerd worden in hun werkzaamheden als de doelen op het veld
staan.

– Het is ten strengste verboden je eigen bier mee te nemen naar de kleedkamer/kantine. Als je je teamgenoten zo graag bier van thuis wilt geven, nodig ze dan ook thuis uit. Bij overtreding zullen er zware sancties volgen. De kantine omzet is nl. de kurk waar de vereniging op drijft.

– Als je op zaterdag de laatste wedstrijd van de dag op het veld hebt gespeeld ruim dan de hoekvlaggen op. De doelen hoeven tegenwoordig niet meer omhoog gedaan te worden.

– Voor tassen hebben we nu een heel mooi tassenrek. Zet je tas dus niet meer in de hal.

– Na trainen moeten de kleedkamers op slot worden gedaan. Het komt te vaak voor dat de deuren van de kleedkamers de volgende dag nog open staan.

– Auto’s parkeren we op het parkeerterrein. Niet voor de kantine.

Geef een reactie